Kap Verde valutakod och namn

information lands

     


valutan i det land Kap Verde
  • valutakod : CVE
  • valutanamn : Escudoannan information för land Kap Verde

 


 
lista över länder -