Sao Tome och Principe kapital

information lands

     


huvudstad i landet Sao Tome och Principe
  • Sao Tomeannan information för land Sao Tome och Principe

 


 
lista över länder -